dnes je , svátek má

Aktuality

Hubertská veselice

Myslivecké sdružení Křepice Vás srdečně zve na Hubertskou veselici, která se koná v sobotu 27. června 2015 ve 20 hodin na myslivně v Křepicích. K tanci a poslechu hraje kapela DRING. Pořadatelé zvou na zvěřinové hody a dobrou zábavu.

Den dětí v Křepicích

V sobotu 30.5.2015 se v Křepicích uskutečnila Pohádková cesta ke Dni dětí, kterou organizovalo MC Klubíčko, MŠ Křepice, Sdružení myslivců a Sbor dobrovolných hasičů za podpory Obecního úřadu. Bylo připraveno 12 stanovišť s pohádkovými postavami, které měly pro děti připravené úkoly a za splnění úkolu dostaly odměnu. Start byl z víceúčelového hřiště u ZŠ a cíl byl na Hájence, kde bylo přichystáno posezení a opékali se špekáčky.
I přes krátkodobou nepřízeň počasí se akce velmi vydařila, jak o tom svědčí i fotografie.

Oslava Dne matek

V neděli 10. května proběhla v kulturním sále oslava Dne matek. Zcela zaplněný sál nadšeně aplaudoval vystoupením dětí z mateřské školy i žákům ze základní školy. Atmosféru této vydařené oslavy si můžete připomenou na několika fotografiích.

Májová zábava

Stárci ročníku 1997 a TJ Sokol Křepice pořádají v sobotu 16.5.2015 tradiční Májovou zábavu. V 17:00 projdou stárci za doprovodu dechové kapely Zlaťanka vesnicí, ve 20:00 začne májová zábava. Stárci a pořadatelé z TJ Sokol Vás všechny srdečně zvou na tuto akci 

Pálení čarodějnic

Mateřské centrum Klubíčko pořádalo 30.4.2015 tradiční Pálení čarodějnic v areálu za poštou. Pro děti zde byla připravena trampolína, probíhalo malování na obličej a byla vyhlášena Miss čarodějnice. Atmosféru této události dokumentují snímky, které najdete ve fotogalerii.

Divadelní představení

Mateřské centrum Klubíčko uspořádalo v sobotu 18.4.2015  ve 20.00 v kulturním domě divadelní představení uherčického ochotnického souboru Bezkamen (NE)Prodejné manželky. Představení bylo hojně navštíveno diváky, kteří si vychutnali vynikající výkon herců. Atmosféru představení dokumentují i fotografie, které najdete v naší fotogalerii.

Pietní akt k osvobození obce

Zastupitelstvo obce Křepice oznamuje občanům, že pietní akt (položení květin) k 70-tému výročí osvobození naší obce se bude konat v pátek 17. dubna 2015 v 18,00 hodin u pamětního místa na Čertoraji.

Velikonoční jarmark

Mateřské centrum Klubíčko pořádalo v neděli 29.3.2015 od 14.00 - 16.30 hod. v kulturním sále první Velikonoční jarmark. Co tam bylo k vidění???
Pletení pomlázky - Dana Zimmermannová
Vyškrabávání vajíček - Michaela Rabovská
Velikonoční dílničky pro děti 
Prodej dekorační vazby - Lenka Rabovská
Prodej výrobků šikovných křepických žen
Prodej keramiky - Božena Dvořáková
Ochutnávka vín - Marek Štýbl, Jiří Nečas
Háčkování - Alena Rouzková
Just - Zita Strouhalová
Také proběhla soutěž o nejchutnější pomazánku - sešlo se 12 pomazánek. Nejvíce hlasů od návštěvníků jarmarku dostala pomazánka s číslem 4 - lucemburská od Marie Sáčkové. Všechny recepty se objeví na stránkách www.klubicko.websnadno.cz. Obrázky z této akce naleznete ve fotogalerii.

Obsazenost obecních sálů

V menu Obecní úřad --> Obsazenost obecních sálů najdete aktuální stav rezervací kulturního sálu a spolkového domu. Pro rezervaci zbývajících termínů můžete kontaktovat pracovníky obecního úřadu, kteří Vaši rezervaci provedou.

Oslava 60. výročí založení ZO CHPH

V sobotu 14. února 2015 uspořádala Základní organizace chovatelů poštovních holubů slavnostní schůzi k 60. výročí založení organizace. V rámci oslav, kterých se mimo aktivních členů, zúčastnil i první zakládající předseda organizace pan Jan Losa, byli představeni nejúspěšnější členové a největší úspěchy spolku. Nakonec proběhla společná oslava s doprovodem harmonikářky. Více informací přineseme v dalším čísle Křepického zpravodaje.

Maškarní ples

V sobotu 14. února 2015 uspořádala TJ Sokol Křepice maškarní ples.  Akce se podařila a zúčastnila  se jí celá řada perfektně vyhotovených masek. K tanci hrála kapela Vonička a byla jenom škoda, že nepřišlo víc lidí. Bylo na co koukat. Více informací přineseme v dalším čísle Křepického zpravodaje.

Volby do zastupitelstva obce Křepice

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhly na území České republiky volby do zastupitelstev obcí. Konkrétní výsledky voleb v obci Křepice najdete pod odkazem výsledky hlasování . 

Volby do Evropského parlamentu

Ve dnech 23. a 24. 5. 2014 proběhly na území České republiky volby do Evropského Parlamentu. Výsledky voleb na centrální úrovni byly publikovány sdělovacími prostředky. Konkrétní výsledky voleb v obci Křepice najdete pod odkazem výsledky hlasování. 

Poděkování společnosti ELEKTROWIN, a.s.

Na konci loňského roku obec Křepice zažádala společnost ELEKTROWIN, a.s. o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2013 na základě splněných kritérií. Žádosti bylo vyhověno a naše obec obdržela odměnu na pořízení kamerového systému na sběrném dvoře. Odměna byla čerpána v plné výši nákladů na tento systém. Z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN a.s. obec tedy vyčerpala odměnu ve výši 36.471,- Kč.

Veřejná zakázka: Centrum pro vzdělávání a volnočasové aktivity

Veřejná zakázka: Centrum pro vzdělávání a volnočasové aktivity

Zadavatel: Obec Křepice

Lhůta pro podání nabídek: Pondělí, 7. duben 2014 14:00

Více na http://www.jihovychod.cz/rack/zakazky/709

Obecní zabíjačka

Obec Křepice a Sbor dobrovolných hasičů Křepice zvou všechny občany na Obecní zabíjačku, která se bude konat v sobotu 8.3.2014 od 10:00 u obecního úřadu. Podrobnosti najdete v připojeném plakátu.

Masopustní průvod

Mateřské centrum Klubíčko Vás zve na Masopustní průvod. Sraz u klubovny Klubíčka v sobotu 1.3.2014 ve 14:30.
Pozvánka (136.0 kB)

Otevření spolkového domu

Zveme všechny občany na prohlídku nově zrekonstruované budovy bývalého kina, která bude sloužit jako spolkový dům. Den otevřených dveří se bude konat v neděli 2. března 2014 od 10,00 do 17,00 hodin.

Adventní neděle v Křepicích

V době adventu se na parketu před obecním úřadem každou neděli konala adventní akce. 1. adventní neděli vystoupila se svým programen Mateřská škola Křepice. 2. adventní neděli uspořádalo mateřské centrum Klubíčko spolu se základní školouVánoční jarmark, kterého se zúčastnilo velké množství návštěvníků. 3. adventní neděle patřila vystoupení dětí ze Základní školy v Křepicích a poslední adventní neděli předvedlo opět Klubíčko Živý betlém. O občerstvení na těchto akcích se postarali obecní zastupitelé, takže při vystoupeních vládla vždy dobrá nálada. Poslední adventní neděli si všichni návštěvníci společně zazpívali vánoční koledy. Atmosféru těchto svátečních chvil si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Setkání seniorů se zastupiteli obce

V sobotu 9. listopadu se uskutečnilo tradiční setkání křepických seniorů se zastupiteli obce. V tomto roce pčišlo mnohem více seniorů než v roce minulém a celá akce se velmi vydařila. Pro návštěvníky bylo připraveno kromě občerstvení také vystoupení skupiny umělců ze Slezského divadla v Ostravě s pásmem Operetou letem světem. Vystoupení sklidilo zasloužený aplaus všech zúčastněných, protože bylo opravdu velmi vydařené. Návštěvníci se bavili do pozdních nočních hodin při hudbě, tanci a dobré zábavě. Ve fotogalerii můžete najít několik fotografií z této události.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 25. a 26. 10. 2013 proběhly na území České republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výsledky voleb na centrální úrovni byly publikovány sdělovacími prostředky. Konkrétní výsledky voleb v obci Křepice najdete pod odkazem Výsledky voleb .  

Babské hody

Mateřské centrum Klubíčko uspořádalo dne 19. října 2013 Babské hody. Hody začaly průvodem vesnicí od 15 hodin. Hodová zábava v kulturním sále začala ve 20 hodin. V půběhu večera byla losována tombola a o půlnoci se návštěvníci dočkali půlnočního překvapení. Atmosféru babských hodů si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Výstava ovoce a zeleniny

V neděli 22.9.2013 uspořádala místní organizace Českého zahrádkářského svazu výstavu ovoce a zeleniny místních pěstitelů v kulturním sále. Součástí výstavy byla i malá expozice exotického ptactva. Na atmosféru výstavy se můžete podívat ve fotogalerii.

80 let kopané v Křepicích

V sobotu 6. července 2013 uspořádal TJ Sokol oslavy 80 let kopané v Křepicích. V rámci oslav mohli návštěvníci shlédnout 4 přátelská utkání, od přípravky až po utkání "starých pánů". K dalším atrakcím patřilo vystoupení taneční skupiny Orel Telnice a šermířská show skupiny Fidentia et Honor. K této příležitosti nechal výbor TJ vyrobit upomínkové předměty jako jsou vlaječky nebo skleničky. Sestavil také brožuru, která mapuje dění kolem křepického fotbalu za posledních dvacet let. Na závěr návštěvníky pobavila hudební skupina Trio Relax.

Volba prezidenta republiky

V lednu letošního roku proběhla první přímá volba prezidenta České republiky. Prezidentem se stal Miloš Zeman a pod odkazem Volby se dozvíte, jak proběhla volba v naší obci.

Třídění odpadu v obci

Obec  Křepice v rámci provozování Odpadového systému obce ve sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s. zajišťuje zpětný odběr odpadu a obalů za účelem jeho využití nebo odstranění. Pravidla sběru a třídění odpadu jsou uvedena v přiloženém dokumentu.
Trideni_odpadu (273.9 kB)

9. zasedání Zastupitelstva obce Křepice

Starosta obce Křepice svolává 9. zasedání Zastupitelstva obce Křepice, které se koná v pátek 9. prosince 2011 v 19:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu Křepice. Zveme všechny křepické občany k účasti.

Důležité oznámení

14. prosince 2008 začal provoz systému IDS

Na webových stránkách www.idsjmk.cz jsou k nahlédnutí i ke stažení aktualizované jízdní řády linek IDS JMK etapy E5, kde jsou zohledněny základní připomínky zainteresovaných obcí, případně občanů. V současné době je možné na obecním úřadě vyzvednout volné jízdenky, které budou platit ve dnech 14. a 15.12. tedy v době zahájení provozu IDS v naší obci. Další informace, týkající se provozu IDS, můžete získat na obecním úřadě Křepice.

Oznámení pro občany

Komunikační, monitorovací a varovný SMS systém Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj připravil nový způsob informování obyvatel v krizových situacích pomocí SMS zpráv, zasílaných na mobilní telefon občanů, kteří s k odběru těchto zpráv přihlásí. Popis přihlášení najdete v posledním čísle Křepického zpravodaje v sekci Obecní zpravodaj nebo se můžete přihlásit na adrese www.krizoveinfo.cz

© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti