Dobrý den, dnes je a svátek má

Archiv úřední desky

Rok 2019

Rok 2018

Žádost o spolupráci - Policie ČR (271.8 kB)
Zveřejněno: 08.01.2018. Archivováno: 09.01.2018.
Státní pozemkový úřad - Usnesení o zastavení řízení (533.7 kB)
Zveřejněno: 04.01.2018. Archivováno: 22.01.2018.
Příloha č. 1 - seznam neznámých vlastníků nemovitostí (469.3 kB)
Zveřejněno: 21.02.2018. Archivováno: 22.02.2018.
Záměr obce pronajmout nebytové prostory v č. p. 336 (204.3 kB)
Zveřejněno: 06.03.2018. Archivováno: 22.03.2018.
Záměr obce propachtovat část pozemku 1543/17 (292.0 kB)
Zveřejněno: 08.03.2018. Archivováno: 25.03.2018.
Příloha č. 1 - FIN 2-12 Mk 31.12.17 (4.7 MB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Návrh Závěrečného účtu obce Křepice za rok 2017 (810.5 kB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Příloha č. 2 a - Inventarizační zpráva 2017 (474.6 kB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Příloha č. 2 b - Rozvaha k 31.12.17 (794.2 kB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Příloha č. 2 c - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.17 (781.6 kB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Příloha č. 2 d - Příloha k 31.12.17 (5.3 MB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Příloha č. 3 - Tabulky vyúčtování dotací 2017 (409.8 kB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Příloha č. 4 a - Výkazy MŠ Křepice (4.6 MB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Příloha č. 4 b - Výkazy ZŠ Křepice (4.4 MB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 (2.4 MB)
Zveřejněno: 09.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce (197.7 kB)
Zveřejněno: 20.03.2018. Archivováno: 28.03.2018.
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa matrikářky_Boleradice (635.0 kB)
Zveřejněno: 15.03.2018. Archivováno: 31.03.2018.
Dražební vyhláška - el.dražba L. Kubica (2.2 MB)
Zveřejněno: 15.03.2018. Archivováno: 20.04.2018.
Záměr na prodej pozemků (291.5 kB)
Zveřejněno: 04.04.2018. Archivováno: 23.04.2018.
konkurz MŠ Velké Pavlovice (331.5 kB)
Zveřejněno: 19.03.2018. Archivováno: 30.04.2018.
Záměr obce prodat pozemky (293.2 kB)
Zveřejněno: 26.04.2018. Archivováno: 14.05.2018.
Dražební vyhláška - el.dražba J. Žemlička (2.1 MB)
Zveřejněno: 04.04.2018. Archivováno: 18.05.2018.
Veřejné zasedání ZO - 22.5.2018-pozvánka (195.9 kB)
Zveřejněno: 14.05.2018. Archivováno: 23.05.2018.
VV-FU zpřístupnění hromadného seznamu daně z nemovitosti (264.1 kB)
Zveřejněno: 27.04.2018. Archivováno: 29.05.2018.
Mikroregion Inventarizační zpráva (63.0 kB)
Zveřejněno: 16.05.2018. Archivováno: 07.06.2018.
Mikroregion Rozvaha (418.5 kB)
Zveřejněno: 16.05.2018. Archivováno: 07.06.2018.
Mikroregion FIN (365.3 kB)
Zveřejněno: 16.05.2018. Archivováno: 07.06.2018.
Mikroregion Zpráva (125.9 kB)
Zveřejněno: 16.05.2018. Archivováno: 07.06.2018.
VV-Zahájení řízení o povolení uzavírky silničního provozu (3.8 MB)
Zveřejněno: 02.05.2018. Archivováno: 18.06.2018.
VV-Rozhodnutí povolení uzavírky veřejně přístupných účelových komunikací (4.8 MB)
Zveřejněno: 28.05.2018. Archivováno: 18.06.2018.
VV-Oznámení opatření obecné povahy (2.6 MB)
Zveřejněno: 28.05.2018. Archivováno: 18.06.2018.
VV-Oznámení opatření obecné povahy (1.1 MB)
Zveřejněno: 06.06.2018. Archivováno: 18.06.2018.
Nařízení Města Hustopeče (598.7 kB)
Zveřejněno: 13.06.2018. Archivováno: 29.06.2018.
VV-Návrh opatření obecné povahy - Radiolokátor Sokolnice (183.9 kB)
http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=10656 Zveřejněno: 02.07.2018. Archivováno: 18.07.2018.
Policie ČR - poskytnutí informací a žádost o spolupráci (284.6 kB)
Zveřejněno: 07.03.2018. Archivováno: 09.04.2018.
Návrh ZU Mikroregion Hustopečsko (233.5 kB)
Zveřejněno: 16.05.2018. Archivováno: 07.06.2018.
Policie ČR - poskytnutí informací a žádost o spolupráci (327.7 kB)
Zveřejněno: 18.06.2018. Archivováno: 31.07.2018.
Policie-žádost o spolupráci (317.4 kB)
Zveřejněno: 02.07.2018. Archivováno: 03.08.2018.
Vyhlášení skutečnosti pro odchylný postup pro usmrcování špačka obecného (325.0 kB)
Zveřejněno: 31.07.2018. Archivováno: 16.08.2018.
Vyhlášení skutečnosti pro odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (364.1 kB)
Zveřejněno: 03.08.2018. Archivováno: 20.08.2018.
Záměr na prodej pozemků 3.8. (1.1 MB)
Zveřejněno: 03.08.2018. Archivováno: 20.08.2018.
Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva obce (187.6 kB)
Zveřejněno: 10.08.2018. Archivováno: 21.08.2018.
Dražební vyhláška - el. dražba Vráblíkovi (2.0 MB)
Zveřejněno: 24.07.2018. Archivováno: 31.08.2018.
volby 10-2018 svolání 1. zasedání okrskové volební komise (174.8 kB)
Zveřejněno: 07.09.2018. Archivováno: 13.09.2018.
Záměr obce prodat část pozemku - 6.9.18 (459.6 kB)
Zveřejněno: 06.09.2018. Archivováno: 23.09.2018.
dražeb.vyhláška Strouhal (2.2 MB)
Zveřejněno: 21.08.2018. Archivováno: 28.09.2018.
Pověřený regist.úřad (76.8 kB)
Zveřejněno: 26.06.2018. Archivováno: 05.10.2018.
Počet podpisů na peticích (37.5 kB)
Zveřejněno: 26.06.2018. Archivováno: 05.10.2018.
Volby do zastupitelstva obce Křepice - informace (312.3 kB)
Zveřejněno: 27.06.2018. Archivováno: 05.10.2018.
Volby 2018 - min. počet členů OVK (234.8 kB)
Zveřejněno: 02.08.2018. Archivováno: 07.10.2018.
Volby 2018 - Informace o počtu a sídle OVK (237.9 kB)
Zveřejněno: 02.08.2018. Archivováno: 07.10.2018.
Volby 2018 - Oznámení o době a místě konání voleb (358.9 kB)
Zveřejněno: 17.09.2018. Archivováno: 15.10.2018.
Oznámení o době a místě konání II. kola voleb do Senátu (238.8 kB)
Zveřejněno: 08.10.2018. Archivováno: 15.10.2018.
Volby-Senát-výsledky 2.kolo (203.5 kB)
Zveřejněno: 13.10.2018. Archivováno: 31.10.2018.
Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Křepice (305.6 kB)
Zveřejněno: 22.10.2018. Archivováno: 01.11.2018.
Veřejný výzva - uklízečka - pečovatelka (554.0 kB)
Zveřejněno: 17.10.2018. Archivováno: 05.11.2018.
Elektronická dražba Majerová (1.6 MB)
Zveřejněno: 17.09.2018. Archivováno: 08.11.2018.
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Křepice (1.4 MB)
Zveřejněno: 06.10.2018. Archivováno: 14.11.2018.
Výsledky voleb do Senátu v obci Křepice (199.4 kB)
Zveřejněno: 06.10.2018. Archivováno: 14.11.2018.
ozn. pro včelaře-aplikace přípravku 9.11.-12.11.2018 (886.1 kB)
Zveřejněno: 07.11.2018. Archivováno: 23.11.2018.
MŠ Křepice - návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu 2020-2021 (214.8 kB)
Zveřejněno: 08.11.2018. Archivováno: 28.11.2018.
ZŠ Křepice - návrh rozpočtu 2019 a střednědobého výhledu 2020-2021 (216.5 kB)
Zveřejněno: 08.11.2018. Archivováno: 28.11.2018.
Výběrové řízení DS Peřinka (450.6 kB)
Zveřejněno: 28.11.2018. Archivováno: 01.12.2018.
Výběrové řízení - redaktor (192.9 kB)
Zveřejněno: 05.12.2018. Archivováno: 11.12.2018.
Nahoru
© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti