Dobrý den, dnes je a svátek má

Archiv

Kulturní kalendář 2019

 • 1. ledna             Rozběháme Česko
 • 5. ledna             Mateřské centrum Klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku  
 • 6. ledna             Tříkrálový koncert v kostele
 • 12. ledna           Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples 
 • 19. ledna           Základní a mateřská škola pořádají společně Dětský karneval
 • 19. ledna           Skauti pořádají přednášku o Aljašce
 • 20. ledna           Skauti pořádají Anglickou kavárnu
 • 27. ledna           Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
 •  2. února           Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
 • 10. února          TJ Sokol-výroční schůze
 • 23. února          TJ Sokol pořádá Maškarní ples
 •  2. března         MC Klubíčko pořádá Masopustní průvod
 •  BŘEZEN         Knihovna - Měsíc čtenářů a internetu- Den otevřených dveří, Burza knih, Besedy pro ZŠ a MŠ, 
 • 2. března          Sbor dobrovolných hasičů pořádá Vepřové hody
 • DUBEN            Knihovna - Noc s Andrsenem 
 •  6. dubna          Ukliďme Křepice
 •  9. dubna          Knihovna - Jarní floristická dílna
 • 14. dubna         MC Klubíčko - Velikonoční jarmark
 • 30. dubna         MC Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
 •   května            SDH Křepice Pouť ke sv. Florianu 
 •  květen             Knihovna - Slib slabikáře
 • 4. května          ČZS zájezd Floria
 • 11. května        Den matek
 • 18. května        Májová zábava
 • červen              Knihovna - Den pro dětskou knihovnu
 •   1. června        Den dětí
 •   . června          TJ Sokol pořádá Letní noc na hřišti - hraje Team Rock
 • 28. června        MC Klubíčko pořádá Rozlučkový táborák
 • 29. června        Myslivecký spolek pořádá Hubertskou veselici
 • . červenec         TJ Sokol - 3. ročník memoriálu Zdenka Papeže - pohárový turnaj
 • . červenec         Cyrilometodějská pouť
 •  červenec          TJ Sokol - Dětské odpoledne s Jirkou Rejzkem
 •    červenec        SDH Křepice - grilování pro členy SDH
 • 17. srpna           ČZS Letní ochutnávka vín
 • 24., 25., 26. srpna  Bartolomějské hody
 • 31. srpna           Křepický voříšek
 • září                    Knihovna - Podzimní floristická dílna
 • . září                  Farní den
 •  říjen                 Knihovna - Týden knihoven- besedy pro MŠ, ZŠ, Strašidelné čtení    
 • 12. října            MC Klubíčko pořádá Babské hody
 • 19. října            Setkání seniorů
 •  3. listopadu      Skauti promítají
 • 10. listopadu     Skauti promítají
 • 10. listopadu     MC Klubíčko pořádá Lampionový průvod
 • 16. listopadu     ČZS Vítání mladých vín
 • 17. listopadu     Skauti promítají
 • 24. listopadu     Skauti promítají
 • listopad             Knihovna - Vánoční floristická dílna
 •   1. prosince      Rozsvícení vánočního stromu u OU - vystoupení dětí z MŠ Křepice
 •   8. prosince      MC Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
 • . prosince          SDH předání hraček v FDN Brno (listopad-prosinec sbírka hraček ve zbrojnici)
 • prosinec            Knihovna - Vánoční půjčování
 • 15. prosince      3. adventní neděle - vystoupení dětí ZŠ Křepice
 • 22. prosince      4. adventní neděle - Živý Betlém
 • 28. prosince       ČZS Beseda při víně o víně

 • Kulturní kalendář 2018

    
 • 6. ledna                   Mateřské centrum Klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku 
 • 13. ledna                 Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples 
 • 20. ledna                 Základní a mateřská škola pořádají společně Dětský karneval. února
 • 27. ledna                 Kynologický klub Křepice - trénink s Ivanou Tomkovou
 • 28. ledna                 Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
 •   3. února                Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
 •   9. února                 KK výroční členská schůze
 • 18. února                TJ Sokol-výroční schůze
 • 17. února                Sbor dobrovolných hasičů pořádá Vepřové hody
 • 10. února                 MC Klubíčko pořádá Masopustní průvod
 • 24. února                TJ Sokol pořádá Maškarní ples
 •   3. března               KK  společný trénink s Janou Zavadilovou
 • 17. března               Divadelní představení VRÁNY
 • 25. března               MC Klubíčko - Velikonoční jarmark
 • 15. dubna                KK zkoušky smíšené - rozhodčí J. Hammer 
 • 22. dubna                KK společný trénink s Kateřinou Ruskou 
 • 30. dubna                MC Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
 •   května                   SDH Křepice Pouť ke sv. Florianu 
 • 12. května               KK zkoušky smíšené - rozhodčí M. Oliva 
 • 13. května               Den matek
 • 19. května               Májová zábava
 •   2. června               Den dětí -   KK Křepice, SDH Křepice, MC Klubíčko
 •   8. června               TJ Sokol pořádá Letní noc na hřišti - hraje Team Rock
 • 29. června               MC Klubíčko pořádá Rozlučkový táborák
 • 30. června               Myslivecký spolek pořádá Hubertskou veselici
 •   1. červenec            TJ Sokol - 3. ročník memoriálu Zdenka Papeže - pohárový turnaj
 •   1. červenec            Cyrilometodějská pouť
 • 22. červenec            TJ Sokol - Dětské odpoledne s Jirkou Rejzkem
 •    červenec               SDH Křepice - grilování pro členy SDH
 • 18. 19. a 20. srpna  Bartolomějské hody
 • 25. srpna                 Křepický voříšek
 • . září                        Farní den
 • 15. nebo 22. září     SDH - hasičská olympiáda
 •     říjen                     KK Křepice - zkoušky smíšené
 •   6. října                   Setkání seniorů
 • 20. října                   MC Klubíčko pořádá Babské hody
 •        listopad             KK Křepice - zkoušky smíšené
 • 10. listopadu            MC Klubíčko pořádá Lampionový průvod
 •   2. prosince             Rozsvícení vánočního stromu u OU - vystoupení dětí z MŠ Křepice
 •   9. prosince             MC Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
 • 12. prosince             SDH předání hraček v FDN Brno (listopad-prosinec sbírka hraček ve zbrojnici)
 • 16. prosince             3. adventní neděle - vystoupení dětí ZŠ Křepice
 • 23. prosince             4. adventní neděle - Živý Betlém
 • Kulturní kalendář 2017

   
 •   7. ledna             Mateřské centrum Klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku
 •  21. ledna            Základní a mateřská škola pořádají společně Dětský karneval. února
 •  14. ledna            Sbor dobrovolných hasičú pořádá Hasičský ples
 •  29. ledna            Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
 •    4. února           Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
 •  11. února           Kynologický klub Křepice (dále jen KK Křepice) společný
 •                                   trénink s Janou Zavadilovou
 •  18. února           Sbor dobrovolných hasičů pořádá Vepřové hody
 •  25. února           MC Klubíčko pořádá Masopustní průvod
 •   4. března          TJ Sokol pořádá Maškarní ples
 • 26. března          MC Klubíčko - Planetárium
 •   6. dubna           Jarní dílnička s Jaromírem Kokešem
 •   9. dubna           MC Klubíčko - Velikonoční jarmark
 • 15. dubna           KK Křepice - zkoušky smíšené, rozhodčí S. Bořuta
 • 22. dubna           SDH Křepice - sběr starého železa
 • 28. dubna           MC Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
 •   29. dubna -
 •         1. května          KK Křepice -  Mezinárodní zkoušky záchranných psů - stopy
 •   6. května          SDH Křepice Pouť ke sv. Florianu - žehnání praporu
 • 13. května          KK Křepice zkoušky dle MZŘ, rozhodčí K. Klementová
 • 14. května          Den matek
 • 20. května          Májová zábava
 •   3. června          Den dětí -   KK Křepice, SDH Křepice, MC Klubíčko
 • 24. června          TJ Sokol pořádá Letní noc na hřišti - hraje Team Rock
 • 30. června          MC Klubíčko pořádá Rozlučkový táborák
 •    červenec         TJ Sokol - 2. ročník memoriálu Zdenka Papeže - pohárový turnaj
 •    červenec         TJ Sokol - Dětské odpoledne s Jirkou Rejzkem
 •    červenec          SDH Křepice - grilování pro členy SDH
 • 19. - 21. srpna           Bartolomějské hody
 • 28. srpna           Kouzelník Katonas
 •   2. září              SDH Křepice - ukončení prázdnin
 •   2. září              Křepický voříšek
 • 17. září              Farní den
 •     říjen              KK Křepice - zkoušky smíšené
 • 14. října            MC Klubíčko pořádá Babské hody
 • 20. října            ZŠ Křepice - Country bál   
 •   4. listopadu     MC Klubíčko pořádá divadlo
 •        listopad      KK Křepice - zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu
 • 11. listopadu     MC Klubíčko pořádá Lampionový průvod
 • 11. listopadu     Setkání seniorů se zastupiteli
 •   3. prosince      Rozsvícení vánočního stromu u OU - vystoupení dětí z MŠ Křepice
 • 10. prosince      MC Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
 • 13. prosince      SDH Křepice - předání hraček FDN Brno
 • 17. prosince      3. adventní neděle - vystoupení dětí ZŠ Křepice
 • 24. prosince      
 • Kulturní kalendář 2016

 •    2. ledna             Novoroční koncert dechové hudby Hornobojani
 •    9. ledna             Mateřské centrum klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku
 •  16. ledna             Sbor dobrovolných hasičú pořádá Hasičský ples
 •  31. ledna             Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
 •    6. února            Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
 •    6. února            Mateřské centrum klubíčko pořádá Masopustní průvod
 •  13. února            TJ Sokol pořádá Maškarní ples
 •  20. února            Základní a mateřská škola pořádají společně Dětský karneval
 •  12. března          Sbor dobrovolných hasičů pořádá Zabijačkové hody
 •  15. března          Velikonoční dílničky s J. Kokešem
 •  20. března          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Velikonoční jarmark
 •  10. dubna           Koncert Jiřího Helána
 •  16. dubna           Kynologický klub Křepice (dále jen KK Křepice) - zkoušky dle Národního zkušebního řádu, rozhodčí Alois Pouč
 •  29. dubna           Přednáška psycholožky Lidmily Pekařové ve spolkovém domě
 •  30. dubna           Mateřské centrum Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
 •  30. dubna           Pouť ke sv. Florianu a žehnání nového hasičského automobilu
 •    7. května          KK Křepice - zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu, rozhodčí Robert Klepáč
 •  21. května          Májová zábava
 •    4. června          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Den dětí
 •  18. června          KK Křepice  - oslavy 40 let od založení KK a dětský den
 •  30. června          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Rozlučkový táborák
 •  20., 21., 22. srpna Bartolomějské hody
 •    3. žáří               Křepický voříšek
 •        říjen             KK Křepice - zkoušky dle Národního zkušebního řádu
 •  15. října             Mateřské centrum Klubíčko pořádá Babské hody
 •        listopad        KK Křepice - zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu
 •  11. listopadu      Mateřské centrum Klubíčko pořádá Lampionový průvod
 •  12. listopadu      Setkání seniorů se zastupiteli
 •  27. listopadu      Rozsvícení vánočního stromu u OU
 •    4. prosince       Mateřské centrum Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
 •  11. prosince       3. adventní neděle
 •  18. prosince       Mateřské centrum Klubíčko pořádá Živý Betlém
 • Kulturní kalendář 2015

  • 17.1.          Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples
  • 10.1.          Mateřské centrum Klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku
  • 24.1.          Základní škola Křepice spolu s Mateřskou školou Křepice pořádají Dětský
                     karneval
  • 1.2.            Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
  • 7.2.            Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
  • 14.2.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Masopustní průvod
  • 14.2.          TJ Sokol Křepice pořádá Maškarní ples
  • 21. 2.         Sbor dobrovolných hasičů pořádá Zabíjačku
  • 29.3.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Velikonoční jarmark
  • 30.4.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
  • 16.5.          TJ Sokol Křepice a stárci pořádají Májovou zábavu
  • 30.5.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá oslavu Dne dětí
  • 20.6.          Sbor dobrovolných hasičů pořádá netradiční hasičskou olympiádu
  • 27.6.          Myslivecké sdružení pořádá Hubertskou veselici
  • 30.6.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Rozlučkový táborák
  • 15.8.         Český zahrádkářský svaz pořádá posezení s cimbálovou muzikou
                    a ochutnávkou vín
  • 22.-24.8.   TJ Sokol Křepice a stárci pořádají tradiční Bartolomějské hody
  • 29.8.         Na kynologickém cvičišti proběhne Křepická voříškiáda
  • 17.10.        Mateřské centrum Klubíčko pořádá Babské hody
  • 7.11.         Obec Křepice pořádá Setkání se seniory
  • 13.11.        Mateřské centrum Klubíčko pořádá Lampionový průvod
  • 21.11.       TJ Sokol Křepice pořádá Kateřinskou zábavu
  • 28.11.       Český zahrádkářský svaz pořádá Posezení u cimbálu
  • 6.12.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
  • 20.12.        Mateřské centrum Klubíčko pořádá Živý betlém

  Kulturní kalendář 2014

  • 11.1.          Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples
  • 11.1.          Mateřské centrum Klubíčko zajišťuje Tříkrálovou sbírku
  • 26.1.          Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
  • 1.2.            Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
  • 8.2.            Základní škola Křepice pořádá Dětský karneval
  • 22.2.          TJ Sokol pořádá Sportovní ples
  • 1.3.            Mateřské centrum Klubíčko pořádá Masopustní průvod
  • 30.4.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic
  • 2.5.            Sbor dobrovolných hasičů pořádá pouť ke sv. Floriánu
  • 11.5.          Obecní úřad ve spolupráci s MŠ a ZŠ Křepice pořádá oslavu Dne matek
  • 17.5.          TJ Sokol a stárci ročníku 1996 pořádají Májovou zábavu
  • 31.5.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá oslavu Dne dětí
  • 20.6.          Sbor dobrovolných hasičů oslaví 110. výročí svého vzniku
  • 27.6.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá rozlučkový táborák
  • 23.-25.8.    TJ Sokol pořádá tradiční Bartolomějské hody
  • 18.10.        Mateřské centrum Klubíčko pořádá Babské hody
  • 11.11.        Mateřské centrum Klubíčko pořádá lampionový průvod
  • 7.12.          Mateřské centrum Klubíčko pořádá Vánoční jarmark
  • 21.12.        Mateřské centrum Klubíčko pořádá Živý Betlém

  Kulturní kalendář 2013

  • 12.1.          Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples
  • 19.1.          TJ Sokol pořádá Sportovní ples
  • 27.1.          Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
  • 2.2.            Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
  • 23.2.          Základní a mateřská škola pořádají Dětský karneval 
  • 31.3.          TJ Sokol pořádá Pomlázkovou zábavu 
  • 12.5.           Oslava Svátku matek
  • 18.5.          TJ Sokol Křepice a stárci ročníku 1995 pořádají Májovou zábavu 
  • 29.6.           Myslivci pořádají Mysliveckou noc
  • 5.7.-7.7.     TJ Sokol pořádá oslavu 80. výročí fotbalu v Křepicích
  • 24.8-26.8. TJ Sokol Křepice a stárci ročníku 1995 pořádají Bartolomějské hody
  • 9.11.           Obec Křepice pořádá Besedu se seniory.
  • 1.12.           Zahájení adventu u vánočního stromu
  • 8.12.           Vánoční jarmark
  • 15.12.         Vystoupení žáků ZŠ u vánočního stromu
  • 22.12.         Živý betlém 
  • 29.12.         Vánoční koncert v kostele

  Kulturní kalendář 2012

  • 14.1.          Sbor dobrovolných hasičů pořádá Hasičský ples
  • 21.1.          Základní a mateřská škola pořádají Dětský karneval
  • 29.1.          Český zahrádkářský svaz pořádá Bodování vín
  • 4.2.            Český zahrádkářský svaz pořádá Výstavu vín
  • 11.2.          TJ Sokol pořádá Sporovní ples
  • 18.2.          Mohalls a.s pořádá Myslivecký ples
  • 8.4.            TJ Sokol pořádá Pomlázkovou zábavu
  • 13.5.          Obec Křepice pořádá oslavu Svátku matek
  • 19.5.          TJ Sokol Křepice a stárci ročníku 1994 pořádají Májovou zábavu
  • 30.6.          Myslivecké sdružení Křepice pořádá Hubertskou veselici spojenou se zvěřinovými hody.
  • 25.8-27.8. TJ Sokol Křepice a stárci ročníku 1994 pořádají Bartolomějské hody

  Kulturní kalendář 2011

  • 15.1.       Sbor dobrovolných hasičů zve v sobotu na Hasičský ples.
                  K tanci a poslechu hraje Zlaťanka z Kobylnic, vstupné 80 Kč.
  • 5.2.         Zahrádkáři pořádají v sobotu Ochutnávku vín.
                  Bodovat se bude již v neděli 30.1. 2011 v kulturním sále.
  • 19.2.       V sobotu pořádá ZŠ ve spolupráci s MŠ Dětský karneval.
  • 26.2.       TJ Sokol zve na X. Ples sportovců. Zahájení ve 20:30 hodin.
                  K tanci a poslechu hraje Vonička. Vstupné 80,- Kč
  • 5.3.         Mateřské centrum Klubíčko pořádá Masopustní průvod
  • 24.4.       TJ Sokol zve v neděli na Pomlázkovou zábavu.
  • 30.4.       Mateřské centrum Klubíčko pořádá Pálení čarodějnic.
  • 21.5.       TJ Sokol pořádá Májovou zábavu. Hraje dechová hudba Lácaranka.
  • 4.6.         Mateřské centrum Klubíčko pořádá oslavu Dne dětí.
  • 20.-22.8. TJ Sokol Křepice zve na krojované Bartolomějské hody.
                 V sobotu hraje dechová hudba Blučiňáci, v neděli Vonička a v pondělí skupina Raffael.
  • 15.10.     Mateřské centrum Klubíčko pořádá Babské hody.
  • 11.11.     Mateřské centrum Klubíčko pořádá Lampionový průvod
  • 12.11.     Obec Křepice pořádá Setkání seniorů
  • 26.11.     Český zahrádkářský svaz pořádá Posezení u cimbálu
  • 10.12.     TJ Sokol pořádá Mikulášskou zábavu
  • 25.12.     Vánoční turnaj ve stolním tenise
  • 26.12.     Vánoční turnaj v nohejbalu
  • 27.12.     Vánoční turnaj ve volejbalu
  • 28.12.     Vánoční turnaj v badmintonu
  Nahoru
  © All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti