Dobrý den, dnes je a svátek má

Akce

Aktuálně

Plán činnosti pro rok 2019

1. Zájezd Floria Kroměříž 4.5.2019

2. Letní ochutnávka vín 17.8.2019

3. Vítání mladých vín 16.11.2019

4. Beseda o víně při víně 28.12.2019

Výstava vín 2017

Výstava vín 2016

Výstava vín 2013

Dne 27.1.2013 uspořádal Český zahrádkářský svaz Křepice bodování vín a 2.2.2013 proběhla tradiční výstava vín. Katalog výstavy vín si můžete prohlédnout v připojeném souboru.
katalog 2013 (333.8 kB)

Kraj kvetoucí révy 2011

Po úspěšném ročníku 2010, který volně navázal na Festival vín 2009, se v letošním roce koná již 3. ročník. Je jaro a opět nastala doba výletů a procházek po našem kraji beze stínů. Jednou z možností, je  účastnit se projektu Kraj kvetoucí révy 2011 na který Vás srdečně zveme. V loni nová vinařská stezka propojila vinice, vinaře a  jejich sklepy v obcích Velké Němčice a Starovice. Kladný ohlas veřejnosti letos probudil zájem vinařů i z Uherčic, Křepic a tak můžeme říci, že západní část Mikroregionu Hustopečsko, kde služby tohoto typu doposud chyběly, ožívá. Celkem ve čtyřech obcích, bude otevřeno více než 20 sklepů, kde se Vám nabízí příležitost prohlédnout si osobitý přístup vinaře a jeho umění. Dále budete mít možnost se projet na kole či kolečkových bruslích po cyklostezce vedoucí vinicemi, které by měly zrovna kvést a v katastrálních územích  zúčastněných obcí zaujímají plochu 215 ha. Nebo si můžete jen tak popojet ze sklepa do sklepa na skleničku a popovídat si s přáteli. Pro ty, kteří sportování moc neholdují bude připraven mikrobus zajišťující přepravu mezi obcemi. Zde na Vás bude čekat již tradičně bohatý doprovodný program – Bambusárium, prohlídka kostela s výkladem, výstava fotografií, Velkoněmčický kroj, poutní místo U Svaté a mnoho dalších. Přijďte se pokochat nezapomenutelnými výhledy do kraje pod  Pálavou včetně jeho historických hodnot sahajících minimálně do doby kamenné.

Proto neváhejte a  4. června si udělejte příjemnou sobotu s Vaší rodinou či přáteli při dobrém víně.

Další informace:
Zahájení v 9:00 u Kulturního domu ve Velkých Němčicích, sklepy budou otevřeny do 19:00. Vstupené - Startovací balíček 350 Kč obsahuje – mapu stezky  a všech sklepů, katalog s informacemi o vinařovi, skleničku, tužku,  nosičku
Zahrají a zazpívají dechové muziky Hornobojané, Vonička a mužácký sbor Přísnotice

Občerstvení po celou dobu akce zajištěno, podrobnosti na www.krajkvetoucirevy.cz.
Zvou členové sdružení vinařů Velké Němčice, vinaři ze Starovic, Křepic, Uherčic a Velkých Němčic

40. výročí vzniku ZO ČZS Křepice

Rok 2010 – rok čtyřicátého výročí vzniku základní organizace ČZS Křepice.

V letošním roce slavíme 40. výročí vzniku organizace. Krátce připomenu zakládající členy, kterým patří dík, uznání a úcta za to, že dokázali vytvořit schopnou členskou základnu.

Vintrlík Antonín č. p. 109 – zvolen předsedou
Relich Stanislav (v současné době žije v Hor.Bojanovicích) – místopředseda
Vintrlík Antonín č. p. 178 – jednatel
Nečas Jiří č. p. 43 – pokladník
Procházka Jan č. p. 307 – hospodář
Rylich Stanislav č. p. 112 – kulturní referent
Hlaváček Václav č. p. 314 a Sýkora Edward – členové výboru

Do revizní komise byli zvoleni:
Vintrlík Jan č. p. 248 – předseda RK
Vintrlík František č. p. 306 a Maška František č. p. 313 jako členové RK

V současné době máme 96 členů. Většina obhospodařuje přidělené zahrádky na třech osadách. Vesměs jde o pěstování vinné révy a zeleniny. Škoda, že se nám vytratili ovocnáři. Tady máme co zlepšovat.

Z činnosti v jubilejním roce 2010:

Dne 6.února proběhla výstava vín. Sešlo se zde 697 vzorků. Připomenu vítěze:

Dne 6.února proběhla výstava vín. Sešlo se zde 697 vzorků. Připomenu vítěze:

Vína ročníku 2009 – Sauvignon – výběr z bob. Urbánek M+M Uherčice – 19,3 b.
                              Zweigeltrebe Hanzalík Rad. Tvrdonice 25 – 19,3 b

Vína starších ročn.- Rul. Šedé 2008 – výb. Novák Jos. Borkovany 106 – 19,3 b
                             Cab. Moravia 2007 Strouhal Jar. Křepice 317 – 19,2 b

V kolekci 4.vzorků vyhrál Strouhal Jar. Křepice 317, a to průměrem 19,075 b.

Výstavní výbor děkuje všem za poskytnuté vzorky.

Dne 22.května se uskutečnil zájezd pro vinaře do Valtic, a to do salonu vín. Ten se nachází v zámeckém sklepení. Během prohlídky proběhla za účasti someliera řízená degustace vybraných vzorků vín. Další návštěva byla ve vinařských závodech Valtice. Tady za odborného výkladu průvodce si účastníci prohlédli výrobní linku a Křížový sklep, kde ochutnali také několik vzorků vynikajících vín.

Další akcí byla dne 14.srpna „Letní ochutnávka vín“. Tady nám opět vinaři poskytli 103 vzorků vynikajících vín, pro příjemný letní podvečer. Akce se konala na obecním prostranství. K příjemnému posezení přispěla cimbálová muzika, a také vedoucí místního pohostinství – pan Putna, který se postaral o občerstvení.

Nyní připravujeme na den 20.listopadu vítání mladého vína. Začátek akce bude ve 20 hod v místním sále.
Odběr vzorků již 19.listopadu od 17:00 – 19:00 hod. Prosíme vinaře o dodání vzorků na tuto akci.
1 vzorek = 1 láhev 0,7 l.
Bude zde připraveno pro každého menší občerstvení, k příjemnému posezení přispěje opět cimbálová muzika, a snad i Mužácký sbor. Všichni jsou srdečně zváni.

Za výbor ČZS Křepice BrySt

Bodování vín 2009

Dne 1.2.2009 proběhlo v kulturním sále hodnocení vín pro výstavu, která se bude konat 7. února od 13.30 hod. také v kulturním sále. K tomuto bodování se dostavil  značný počet degustátorů, což určitě přispělo k vyšší kvalitě ohodnocení vystavených vzorků.

A tady jsou výsledky bodování:

REKAPITULACE - počet vzorků
Celkem  se sešlo  710
-Bílá vína        440 z toho vína starších ročníků   95
-Červená vína  270 z toho vína starších ročníků   75

ŠAMPIONI VÝSTAVY VÍN

Vína ročníku 2008                               vystavovatel/ obec                                    bod.hodnocení

RB 22 - Rulandské bílé – p.s.               Novák Josef, Borkovany 106                           19,3

ZW 10 - Zweigeltrebe                           Urbánek Václav, Křepice 228                          19,3

Vína starších ročníků        

RŠ 18 - Rulandské šedé 2007 – výb.    Hajda Jan, Ing., Pavlov                                    19,3

CAS 13 -Cabernet Sauvignon 2007       Bažant Jaroslav, Křepice 341                          19,3

VÍTĚZNÁ KOLEKCE 4 VZORKŮ

nejlépe ohodnocená vína v kategoriích: 
mladý ročník-bílé, červené
archívní ročník-bílé, červené

- v této soutěži nejlépe obstál Urbánek Václav, Křepice 228      průměr 4 vzorků         19,025 b

Výbor ČZS děkuje všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh bodování a pevně věříme, že tomu nebude jinak ani o výstavě těchto vín.Těšíme se na vaši návštěvu.

© All rights reserved - všechna práva vyhrazena Obec Křepice | created by TimeTree | Statistika návštěvnosti