Obec Křepice
ObecKřepice

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Křepice v roce 2004 oslavil 100 let od svého založení, takže v příštím roce oslavíme již 110 let a už nyní se snažíme pro Vás zajistit ukázky nejmodernější techniky. Nebudou chybět atrakce pro děti, ukázky hasičských dovedností a věříme, že i taneční zábava bude, ale to až příští rok. Tím by jsme chtěli navazuje na tradici svých předků, kteří cítili nutnost se sdružit do spolku, který by ochraňoval majetek a životy občanů.
V současné době má náš sbor 61 členů, z toho 44 mužů a 17 žen. V letošní roce se nám podařila obnova práce s mládeží.

Současný výbor SDH Křepice:   

 • starosta: Josef Horák st.
 • velitel: Libor Neuberg                                                                                                    
 • zástupce velitele: Petr Eliáš                                                                                              
 • jednatel: Michal Kotačka                                                                               
 • preventista: Petr Vintrlík                                                                                     
 • pokladník: Vít Vaněk                                                                                                      
 • revizor: Václav Pokorný                                                                                         
 • člen výboru: Josef  Horák ml.                                                                                         
 • člen výboru: Leoš Jeřábek                                                                                               
 • člen výboru: Marek Eliáš                                                                                                
 • člen výboru: Eliška Stravová

Činnost SDH má tři základní úkoly: prevenci, represi, společenské akce

Prevence

Hlavním úkolem prevence je zabránit škodám na majetku a životech občanů. Dalším úkolem prevence je údržba výzbroje a výstroje našeho SDH. Vybavení sboru je díky Obecnímu úřadu na dobré úrovni.

Represe

Obecní úřad v Křepicích zřídil výjezdovou jednotku, kterou nařizuje zákon o bezpečnosti v obcích. Tato jednotka je složena výlučně ze členů Sboru dobrovolných hasičů Křepice. Zasahuje při všech mimořádných událostech v obci. Jedná se zejména o požáry, povodně a jiné živelné pohromy. Členové této jednotky jsou cvičeni k výkonu této činnosti a zúčastňují se různých odborných školení a praktického výcviku. Výjezdová jednotka JSDHO Křepice je zařazena v kategorii JPO-V.

Společenské akce

Naši nejvýznamnější akcí je tradiční hasičský ples. Dětem ze škole a školky pořádáme den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Zúčastňujeme se jako požární dozor při pálení čarodějnic pořádané dětským spolkem ,, klubíčko“. Neodmítli jsme účast na dětském dnu a také jsme přispěli na maškarní bál. Po dlouhé době jsme obnovili tradici poutě ke svaté. Pořádali jsme II. ročník Netradiční hasičské olympiády a účastnili jsme se i dalších soutěží.

Zásahová jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Křepice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský

Počet členů zásahové jednotky: 16 (velitel jednotky 1, velitel družstva 2, strojník 4, hasič 9)

Kategorie: JPO V

Okrsek: č. 4

Zásahová vozidla: Avie 31 SP pecivál, Škoda 706 RTSP

Členové JSDHO:

Jméno

Funkce

NDT

Řidič

Libor Neuberg

velitel jednotky

X

 

Josef  Horák ml.

velitel družstva

   

Karel Mahovský

velitel družstva

   

Josef  Horák st.

strojník

 

X

Martin Brychta

strojník

 

X

Leoš Jeřábek

strojník

X

X

Vojtěch Nečas

strojník

 

X

Petr Vintrlík

 

X

 

Michal Kotačka

 

X

 

Vít Vaněk

     

Petr Eliáš

 

X

 

Marek Eliáš

 

X

 

Lukáš Sedlák

     

Tadeáš Peša

     

Pavel Smekal

 

X

 

Adam Polach

     

 

Rozdíl mezi SDH a JSDHO

Jednoduše jej lze popsat následovně:

SDH - dobrovolná organizace (podobně jako TJ Sokol nebo zahrádkáři), která je postavena na společném zájmu několika osob. Náplní činnosti je PREVENCE v oblasti požární ochrany, v dnešní době také požární sport a jiné společenské a kulturní akce. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci, která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech.

JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) - je to organizační složka, jejíž zřizovatelem je obec nebo město. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky JE MAJETKEM OBCE! Činnost této jednotky je čistě REPRESIVNÍ! Jistá provázanost však mezi oběmi organizacemi je. Členové zásahové jednotky obce jsou vybíráni z členské základny SHD, protože tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany a záchranářství.

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI:

JPO I jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.

JPO II/1 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO II/2 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO III jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000

JPO IV jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody

JPO V/1 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel do 200

JPO V/2 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel více než 200

JPO VI jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody.

Funkce členů JSDHO

Velitel jednotky
Koncepčně a metodicky řídí jednotku v organizačním řízení, v operačním řízení velí jednotce při zásazích, provádí průzkum mimořádné události, určuje priority zásahu, rozhoduje o záchraně, evakuaci osob, určuje způsob její provedení a pořadí zachraňovaných a evakuovaných, rozhoduje o nasazení sil a prostředků na zdolání mimořádné události. Provádí záchranné práce a hasební zásah. Vede veškerou evidenci týkající se JSDH. Předkládá radě města návrhy n zlepšení činnosti JSDH.

Velitel družstva / zástupce VJ
V nepřítomnosti velitele jednotky jej v organizačním řízení zastupuje. V operačním řízení provádí průzkum mimořádné události, rozhoduje o prioritách zásahu, rozhoduje o nasazení sil a prostředků, určuje způsob záchrany a evakuace a jejích provedení.Provádí záchranné práce a hasební zásah. Provádí školení členů JSDH dle metodiky velitel jednotky.

Velitel družstva
V operačním řízení provádí průzkum mimořádné události, rozhoduje o prioritách zásahu, rozhoduje o nasazení sil a prostředků, určuje způsob záchrany a evakuace a jejích provedení. Provádí záchranné práce a hasební zásah. Provádí školení členů JSDH dle metodiky velitele jednotky.

Strojník / technik strojní služby
Vede evidenci o svěřené mobilní požární technice a agregátech, stará se o její provoz (STK, PHM apod.) Řídí mobilní techniku za použití výstražného světelného a rozhlasového zařízení, obsluhuje mobilní požární techniku a agregáty, provádí údržbu a drobné opravy. Provádí záchranné práce a hasební zásah dle rozkazů velitele.

Strojník
Řídí mobilní techniku za použití výstražného světelného a rozhlasového zařízení, obsluhuje mobilní požární techniku a agregáty, provádí údržbu a drobné opravy. Provádí záchranné práce a hasební zásah dle rozkazů velitele.

Hasič / technik chemicko-technické služby
Vede evidenci o svěřených prostředcích chemicko-technické služby (zásahové oděvy, přilby, protichemické oděvy, oděvy proti sálavému teplu, vzduchové izolační dýchací přístroje, křísící přístroje, lezecké vybavení, detekční přístroje atd.), provádí jejich zkoušky a revize. Vede evidenci o nasazení členů JSDH v těchto prostředcích a jejich expozici v nebezpečném prostředí. Provádí záchranné a hasební práce.

Hasič / technik spojové služby 
Vede evidenci o svěřených spojovacích prostředcích (radiostanice, mob. telefony apod.), stará se o jejich provoz, údržbu a zkoušky. Provádí záchranné práce a hasební zásah dle rozkazů velitele.

Hasič
Provádí záchranné a hasební práce na rozkaz velitele.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mapa obce

mapa obce

Počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
zataženo 26 °C 13 °C
úterý 18. 6. slabý déšť 28/16 °C
středa 19. 6. zataženo 30/17 °C
čtvrtek 20. 6. oblačno 32/19 °C
 • 1349

  PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA

 • 1338

  POČET OBYVATEL

 • 248

  NADMOŘSKÁ VÝŠKA (M)

 • 678

  KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA (HA)