Obec Křepice
ObecKřepice

Myslivecké sdružení

Historie

V roce 1923 byla založena celostátní myslivecká organizace. Krátce na to se i v naší obci občané rozhodli založit mysliveckou společnost. Mezi prv­ními členy byli Jakub Kolek 220, Fr. Papež 166, Jan Nečas 69, Matěj Nečas 74, Václav Novotný 77. Nájemcem honitby byl V. Novotný.
Protože katastr naší obce není veliký a dolní část užívaly státní lesy Židlochovice jako vyhraženou honitbu ministerstva zemědělství, činila honit­ba společnosti jen 365 ha.

Členitý terén a dostatek remízků poskytoval dobré podmínky pro život zvěře. Do společnosti' přistupovali postupně další zájemci. Za protektorátu byla činnost myslivců velmi omezena, protože v té době nebylo dovoleno vlast­nit zbraně. Po válce se činnost znovu oživila, ale s novou zákonnou úpravou přišlo i nařízení, že každý uchazeč o lovecký lístek se musí podrobit zkoušce ze znalosti předpisů, zoologie, kynologie, střelectví a i z politiky.

V r. 1957 při založení JZD bylo nařízeno, že hranice honitby budou totož­né s pozemky, které obdělává družstvo. Tím se výměra honitby rozšířila na 513 ha. Počet členů sdružení byl limitován: 1 člen na 50 ha honitby. Členové sdružení se několikrát snažili získat i spodní část honitby, ale toto úsilí bylo marné.

Členská základna se stále měnila a v r. 1965 se členové rozhodli vybu­dovat si vlastní klubovou a schůzovací místnost. MNV nabídl ke zbourání dům č. 29 a ledovnu za obecním hostincem, kde je nyní kulturní sál. I když členové nebyli v názorech na výstavbu klubovny jednotni, dali se do práce. Byl koupen pozemek od manželů Wittmanových v Podhájčí, který bylo nutno vyčistit od stromů a keřů. Rovněž bylo nutno přemístit kříž, který na tomto místě stál. Byl převezen a umístěn na Koleráku místo velkého dřevěného kří­že, který už byl zchátralý.

V r. 1966 se pustili myslivci do bourání zmíněných domů, materiál byl odvážen na staveniště a začalo se se stavbou. Všechno se provádělo brigád­nicky ve volném čase a takřka bez mechanizace. 22.7.1969 byla myslivna slavnostně otevřena.

Postupně se ještě přistavěl podsklepený sklad na zvěř. Začátkem 90. let myslivna potřebovala opravu. Byl upraven vnitřek budovy, fasáda, za přispění Obecního úřadu přebudován betonový parket. Myslivna se využívá i na pořádání svateb, rodinných oslav, setkání roč­níků aj.

V r.1982 bylo sdružení direktivně sloučeno s Němčicemi a částí Husto­pečí, takže mělo 48 členů. V této době se podařilo zavést do myslivny plyn.

V r. 1993 se MS Křepice osamostatnila. Lesní závod Židlochovice uvol­nil křepickou část honitby, takže současná výměra je 759 ha.

Na základech bývalé drůbežárny v Podhájčí si myslivci vybudovali od­chovnu pro bažanty. Každoročně nakupujeme 300-400 bažantích kuřat, o kte­ré se staráme. Kohoutky vypustíme na podzim a ti jsou určeni k lovu. Slepice komorujeme až do jara a vypouštíme je do volné přírody v březnu.

I ve volné přírodě musíme pečovat o zvěř. Zajistit krmení pro zimní měsíce a přikrmovat. Srnčí zvěři podáváme antiparazitální směsi proti střeč­kům. Zajíci trpí tularemií a brucelózou, proto se každý ulovený kus musí podro­bit prohlídce. Dvakrát ročně provádíme vakcinaci lišek proti vzteklině. Pro občerstvení na honech byla zbudována chatka pod Vlčky. Této chatkyvyužívají také skauti při svých vycházkách.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mapa obce

mapa obce

Počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
déšť 23 °C 15 °C
středa 22. 5. déšť 16/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 20/10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 22/11 °C
 • 1349

  PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA

 • 1338

  POČET OBYVATEL

 • 248

  NADMOŘSKÁ VÝŠKA (M)

 • 678

  KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA (HA)